Psychosociale risico’s op het werk

In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2014 zijn er twee wetten en een KB verschenen die van toepassing zijn op de preventie van psychosociale risico’s op het werk.  

Voortaan behoren ook geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag tot de psychosociale risico’s op het werk. En dat heeft gevolgen voor het preventiebeleid in de onderneming: werkgevers zijn immers verplicht psychosociale risico’s te identificeren en te voorkomen. Dat betekent dat ze vanaf nu ook de risico’s op geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in kaart moeten brengen en dat het beleid af moet worden gestemd op het beperken en voorkomen ervan.

Conflicten op het werk leiden niet alleen tot als maar meer langdurig ziekteverzuim: ze kosten bedrijven, de overheid én de maatschappij handenvol geld. De nieuwe wetgeving heeft als gevolg dat werkgevers – voor zover ze dat nog niet zouden hebben gedaan – actief werk zullen moeten gaan maken van een beleid op het vlak van conflicthantering.

De aangepaste wetgeving heeft ook gevolgen voor de ontslagbescherming, de gebeurlijke (forfaitaire) schadevergoedingen en de rol van de vertrouwenspersoon. De nieuwe regelgeving treedt in werking op 1 september 2014, met uitzondering van artikel 80 van het KB van 10 april 2014 dat in werking treedt op 1 januari 2015.

(Bron: nieuwsbrief arbeidsrecht KU Leuven, Nr. 2014/4)