Advies

 

Voor “tips & tricks” kan je altijd en gratis bij Google terecht. Maar dat geldt niet voor advies: een warme uitnodiging tot reflectie en voortschrijdend inzicht.

Adviseren is voor mij: het stellen van de vragen die tot inzicht kunnen leiden. Het is het ontbloten van kennis door te verhelderen van wat al geweten is of van wat al geweten had kunnen zijn. Het is het uitnodigen tot het leren zien van wat zich nog niet heeft laten zien. Het is het samen exploreren van wat werkzaam zou kunnen zijn.

  • Hoe (beter) omgaan met een lastige situatie of een conflict?
  • Welzijn op het werk met inbegrip van het omgaan met stress, burn out, pesten, seksueel ongewenst gedrag en agressie op de werkvloer,
  • Bewust(er) omgaan met het nemen van moeilijke beslissingen – zowel individueel als in teams en organisaties