Bemiddeling in Sociale Zaken,
Advies en begeleiding bij lastige situaties, conflicten en pesterijen –
individueel, voor teams en organisaties
Plan een telefonische afspraak

Wat ik doe

 • Ik adviseer, bemiddel en begeleid individuen, teams en organisaties bij lastige situaties, conflicten of pesterijen op de werkvloer
 • Ik adviseer organisaties over conflictpreventie, conflicthantering en psychosociale aspecten
 • Ik werk als extern vertrouwenspersoon voor organisaties

Meer over Ligo

Advies

 • Het conflict is onoverzichtelijk geworden?
 • Er is sprake van veel emotionaliteit en een grote verwevenheid met contextuele factoren?
 • U geraakt er niet meer uit?

Meer over advies

Faciliteren

 • Het conflict is eerder een lastige situatie waar de emotionaliteit nog niet al te hoog is opgelopen?
 • Er is een overzienbaar aantal mogelijke oplossingen maar er is onenigheid over wat nu precies de beste mogelijkheid is?

Meer over faciliteren

Bemiddeling

 • Het conflict is behoorlijk gepolariseerd en emotioneel?
 • Er is nood aan bemiddeling tussen individuen of in een groep?

Meer over bemiddeling

Leren

 • U wil hulp bij het opzetten en faciliteren van zelflerende teams?
 • U bent op zoek naar trainingen in conflicthantering, persoonlijke veerkracht of verbindende communicatie?

Meer over leren

Recente blogberichten

Bemiddeling Sensu Stricto op de werkvloer

De formele juridische bemiddeling zoals geregeld in het Gerechtelijk Wetboek, schiet tekort bij het aanpakken van conflicten die voortkomen uit samenwerking tussen collega’s op de werkvloer. De wet biedt een kader voor bemiddeling die kan leiden tot een dading – een juridisch bindende overeenkomst die door een rechter kan worden…

Lees meer

Narcisme en bemiddeling

Met de term “narcist” wordt verwezen naar iemand die egocentrisch, zelfzuchtig en niet-empathisch zou zijn. Maar bij het overdenken van deze categorisatie stelt zich een intrigerend probleem: ze is misschien wel op dezelfde manier onderhevig aan cognitieve bias en attributiefouten dan het gedrag van de vermeende narcist. Dat is lastig…

Lees meer