Bemiddeling in Sociale Zaken,
Advies en begeleiding bij lastige situaties, conflicten en pesterijen –
individueel, voor teams en organisaties
Plan een telefonische afspraak

Wat ik doe

 • Ik adviseer, bemiddel en begeleid individuen, teams en organisaties bij lastige situaties, conflicten of pesterijen op de werkvloer
 • Ik adviseer organisaties over conflictpreventie, conflicthantering en psychosociale aspecten
 • Ik werk als extern vertrouwenspersoon voor organisaties

Meer over Ligo

Advies

 • Het conflict is onoverzichtelijk geworden?
 • Er is sprake van veel emotionaliteit en een grote verwevenheid met contextuele factoren?
 • U geraakt er niet meer uit?

Meer over advies

Faciliteren

 • Het conflict is eerder een lastige situatie waar de emotionaliteit nog niet al te hoog is opgelopen?
 • Er is een overzienbaar aantal mogelijke oplossingen maar er is onenigheid over wat nu precies de beste mogelijkheid is?

Meer over faciliteren

Bemiddeling

 • Het conflict is behoorlijk gepolariseerd en emotioneel?
 • Er is nood aan bemiddeling tussen individuen of in een groep?

Meer over bemiddeling

Leren

 • U wil hulp bij het opzetten en faciliteren van zelflerende teams?
 • U bent op zoek naar trainingen in conflicthantering, persoonlijke veerkracht of verbindende communicatie?

Meer over leren

Recente blogberichten

ChatGPT over beleefdheid

Chat-GPT – een chatbot die werkt op basis van Artificiële Intelligentie – is niet meer weg te denken uit de actualiteit. Leerlingen en studenten maken er hun huiswerk mee, journalisten kunnen er hun artikels door laten schrijven, consultants hun rapporten, filosofen hun beschouwingen. Het model geeft aan niet in staat…

Lees meer

Conflicten hebben inhoud en betekenis

Het tweede axioma van Watzlawick luidt dat “communicatie een inhouds- en een betrekkingsaspect” kent. Heel vaak wordt het inhoudsniveau uitgelegd als het “wat” van de communicatie en wordt met het betrekkingsaspect verwezen naar de meegestuurde informatie over de onderlinge relatie tussen de communicerende partijen. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit…

Lees meer