Opleiding vrijwillige coördinator Eigen Kracht

Eigen-Kracht België is op zoek naar onafhankelijke coördinatoren voor Eigen-Kracht-conferenties.

Op vrijdag 21, zaterdag 22 en vrijdag 28 maart 2014 start een nieuwe driedaagse opleiding voor vrijwilligers die willen worden opgeleid tot onafhankelijk coördinator van Eigen-Kracht-conferenties. Deelname aan de training is gratis. Na voltooien van een eerste stage conferentie, krijg je een certificaat van Eigen Kracht Coördinator.

Een Eigen Kracht-coördinator is een burger die een vrijwillig engagement opneemt om een gezin in moeilijkheden te helpen met het opstellen van een plan. Daartoe wordt een conferentie georganiseerd waarop mensen uit hun eigen netwerk van familie en vrienden samen  nadenken over de voorgelegde vraag. De aanwezigen maken samen een plan, waarin ze aangeven wat ze zelf willen doen, en waarvoor ze eventueel beroep willen doen op professionele hulpverlening.

Een Eigen Kracht-conferentie voorbereiden duurt meestal een achttal weken, en omvat contacten met familieleden en hulpverleners. Meer info over Eigen Kracht-conferenties vind je op de website: www.eigen-kracht.be.

Wie geïnteresseerd is, wordt gevraagd om een CV en motivatiebrief te sturen naar Annelies Vandebroek: annelies@eigen-kracht.be. Bij haar kan je ook terecht met vragen via het nummer 0472 679 349.