Meer dan 12% van de Belgen is depressief…

“Meer dan twaalf procent van de Belgen is depressief” bloklettert de Standaard. Voorwaar een groot probleem, me dunkt. Maar of dat nieuws is, durf ik betwijfelen.

Op geregelde tijdstippen publiceert de SERV de evolutie van het welzijn van Belgische werknemers in de “Werkbaarheidsmonitor”. Daaruit kan haarfijn worden afgeleid hoe het met de kwaliteit van de arbeid is gesteld. Op de website “Werkbaar Werk” blijkt dat slechts 54,6% van de werknemers een werkbare job heeft. En op de site van “Geestelijk Gezond Vlaanderen” gaat kijken, staat dat ongeveer 700.000 mensen per jaar kampen met een psychisch probleem.

Misschien moesten we ons dus toch maar eens gaan bezinnen over de manier waarop we met elkaar omgaan, samenleven en samenwerken.