De welzijnsscan

“Welzijnsgericht organiseren”: voer voor watjes, dacht u? Dat werknemers die niet helemaal goed in hun vel zitten gigantische schade kunnen veroorzaken in (en voor) hun organisatie, hoeft na de crash van German Wings geen betoog. Welzijn thuis en welzijn op het werk zijn niet van elkaar te scheiden. En ook daar laten de statistieken weinig twijfel over bestaan: het is met ons welzijn niet al te best gesteld. En dat kost werkgevers (en de maatschappij) handenvol geld.

Hoe beter het welzijn van werknemers scoort, hoe beter het gesteld is met de productiviteit en de innovativiteit in de organisatie. Hoe slechter het met hun welzijn is gesteld, hoe groter rechtstreekse en onrechtstreekse verliezen door ziekte- en conflictverzuim, arbeidsongelukken, communicatiestoornissen, nonchalance of zelfs sabotage.

Het welzijn thuis behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de werkgever. Maar dat geldt wel voor het welzijn op het werk. En daar is de laatste tijd hoe langer hoe meer om te doen. Sinds stress en burn-out tot de psychosociale risico’s worden gerekend en er stemmen opgaan om ze ook als beroepsziekten te laten erkennen, komen werkgevers als maar meer onder druk te staan om een welzijnsbeleid uit te tekenen. Alleen: hoe doe je dat dan?

Welzijnsscan

De “Welzijnsgericht Organiseren”-audit is een snel, goedkoop en handig hulpmiddel om alvast de eerste bakens voor een welzijnsbeleid in een afdeling of team uit te zetten.  Vaak dragen kleine ingrepen in de structuur van de organisatie al bij tot een substantiële verbetering van de mate waarin stress wordt ervaren. Na deze doorlichting krijgt u een helder zicht op de kwaliteit van het welzijn in de organisatie en op concrete acties die u samen met uw medewerkers kan ondernemen om die kwaliteit te verbeteren.

Gelukkige werknemers zijn niet alleen minder vaak afwezig: ze zijn ook productiever en innovatiever. En dat geldt ook voor leidinggevenden.