De kracht van verhalen

Er bestaan twee soorten organisaties: organisaties die nooit verder geraken dan „continuous improvement” en  organisaties die drastisch kunnen innoveren en zichzelf heruit kunnen vinden. En dat is meteen waar een Appreciative Inquiry Summit op focust: een verandertraject waarbij de hele organisatie en al haar connecties met de buitenwereld als één systeem wordt uitgenodigd om te werken aan een nieuwe toekomst.

Als medewerkers gevraagd wordt te vertellen over hun ervaringen, creëeren ze met hun verhalen een werkelijkheid. Dat gegeven is de basis van het sociaal constructivisme en van het denken rond Appreciative Inquiry. AI stelt dat de manier waarop de vraag wordt gesteld bepalend is voor het antwoord en dus ook voor de realiteit die zal worden geschetst én gemaakt. Met andere woorden: door het stellen van de juiste vragen kunnen hele groepen en complete organisaties positief worden beïnvloed.

Er zijn zoveel werkelijkheden als er spelers zijn: de gemeenschappelijke waarheid is dan ook een afspraak waar vaak hard over moet worden overlegd.

Het positieve denken is dan ook een krachtige motor voor verandering van binnenuit. “Discover, Dream, Design en Destiny” zijn de pijlers van het 4D-model van een verandertraject volgens de ideeën van een Appreciative Inquiry Summit. Daarbij is het zaak om het hele systeem bij de dialoog te betrekken – met inbegrip van leveranciers, klanten of welke stakeholders dan ook die op één of andere manier bij de organisatie zijn betrokken.

Helemaal nieuw is dat natuurlijk niet. De summit tapt uit hetzelfde vaatje als Family Group Conferencing, Large Scale Intervention en Future Search Conference. Wat die allemaal gemeenschappelijk hebben, is de nood aan verbindende communicatie. Het leuke aan een summit is dat hij helemaal op maat van de organisatie in de organisatie wordt ontworpen. En daarbij is de aanloop naar de summit minstens even belangrijk als de summit zelf.

De kracht van het verhaal zit in het gegeven dat de organisatie en iedereen die er deel van uitmaakt, verantwoordelijkheid erkent en neemt. Een betere garantie op succes van de uitvoering van een plan is nauwelijks denkbaar.