Clean en weinig inspirerend

„Het Nieuwe Werken”, „Cleandesk”, „Waaierwerken” of hoe je het ook noemen wil: het lijkt wel of alle organisaties en bedrijven waar ik tegenwoordig kom al vertrokken zijn naar Mars. Allemaal clean en hyperfunctioneel. Maar allerminst bevorderlijk voor creatieve productiviteit.

Visies, missies en doelstellingen komen maar tot leven door ze te expliciteren en te visualiseren. En dat is moeilijk in een omgeving die er uit moet zien als een steriel operatiekwartier. Dat medewerkers een beetje ontheemd elke keer opnieuw met hun rolwagentje op zoek moeten naar een nieuwe plek, is nog eens niet zo onoverkomelijk erg. Het maakt het leggen van nieuwe contacten wat gemakkelijker en het draagt ongetwijfeld bij tot een reductie van de overheadkosten.

Maar een project vraagt om een hoofdkwartier. En een hoofdkwartier vraagt om muren waartegen borden hangen met post-its en waarbij allerlei gevisualiseerde informatie inzicht kan geven in de status van het project. Het is een plek waar medewerkers binnen kunnen lopen en waar ze geprikkeld worden. Waar medewerkers samen kunnen komen,  hun project kunnen voelen en tastbaar vorm kunnen geven.

Dat medewerkers met een rolwagentje met hun persoonlijke spullen verhuizen van project naar project vind ik nog eens niet zo’n slecht idee. Maar dat ruimteschepen en operatiekwartieren niet echt een goede biotoop zijn voor creatieve productiviteit, vind ik allesbehalve ver gezocht.