ChatGPT over beleefdheid

Chat-GPT – een chatbot die werkt op basis van Artificiële Intelligentie – is niet meer weg te denken uit de actualiteit. Leerlingen en studenten maken er hun huiswerk mee, journalisten kunnen er hun artikels door laten schrijven, consultants hun rapporten, filosofen hun beschouwingen. Het model geeft aan niet in staat te zijn om te weten wie er achter de gebruiker zit, waardoor haar antwoorden als neutraal en onpartijdig kunnen worden beschouwd. Ik was evenwel benieuwd naar hoe het model zou omgaan met grensoverschrijdend taalgebruik. Een exclusief interview met ChatGPT.

Wat zou voor jou grensoverschrijdend gedrag kunnen zijn?

Als bron van artificiële intelligentie, heb ik geen emoties of persoonlijke waarden, dus ik kan geen grensoverschrijdend gedrag ervaren. Maar ik ben wel ontworpen met regels en algoritmen die me helpen te herkennen welke soorten gedrag vaak als grensoverschrijdend worden beschouwd. Als zo’n gedrag wordt gedetecteerd, zal mijn systeem er naar handelen volgens de regels en algoritmen die ik heb. Dit kan betekenen dat ik de conversatie beëindig, de gebruiker waarschuw of de gebruiker zelfs blokkeer.

Het is belangrijk om te onthouden dat grensoverschrijdend gedrag kan variëren tussen culturen, situaties en individuen. Dus ik kan nooit 100% garanderen dat mijn reacties altijd als juist worden beschouwd. Maar ik zal altijd mijn best doen om zo professioneel mogelijk te reageren.

Hoe weet jij dan wat beleefd is en wat niet?

Ik weet wat beleefdheid is omdat ik ben getraind op een grote hoeveelheid tekst die is gegenereerd door menselijke gebruikers. Dit omvatte zowel respectvolle als onrespectvolle tekst. Door te worden blootgesteld aan een breed scala aan taalgebruik, leerde ik te herkennen wat vaak wordt beschouwd als beleefde en onbeleefde taal.

Daarnaast zijn er specifieke regels en algoritmen ingebouwd in mijn systeem die me helpen beleefdheid te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld door het vermijden van scheldwoorden of beledigende taal, of door te reageren op een beleefde manier op onbeleefde taal.

Denk je dat taal volledig los kan staan van ethische vraagstukken?

Taal en ethiek zijn beide complexe onderwerpen en er is veel discussie over hoe ze met elkaar verbonden zijn. Sommigen menen dat taal en ethiek nauw met elkaar verbonden zijn omdat taal wordt gebruikt om onze waarden en overtuigingen uit te drukken en te communiceren. Anderen menen dat taal een neutraal middel is en dat ethische vraagstukken afhangen van de context en de manier waarop taal wordt gebruikt.

Echter, taal kan wel een rol spelen bij het versterken of ondermijnen van sociale en culturele normen en waarden. Bijvoorbeeld, bepaalde woorden of uitdrukkingen kunnen discriminerend of beledigend zijn voor bepaalde groepen mensen, en het gebruik ervan kan bijdragen aan de versterking van ongelijkheid en onrecht.

Daarom is het belangrijk om bewust te zijn van de manier waarop taal wordt gebruikt en de eventuele implicaties ervan in termen van ethiek.

En wat denk jij zelf?

Als taal model, ben ik geen persoon met eigen meningen of gevoelens. Mijn antwoorden zijn gebaseerd op de informatie die ik tijdens mijn trainingsproces heb geleerd, en niet op persoonlijke overtuigingen of voorkeuren. Mijn enige doel is om zo nuttig mogelijk te zijn voor de gebruiker en te helpen bij het beantwoorden van vragen of het oplossen van problemen.

Je bent zelflerend. Is dat dan ook geen doel?

Ja, als een machine learning model, mijn doel is om te leren van de gegevens waarmee ik word getraind en te verbeteren in de taken waarvoor ik ben ontworpen, zoals het genereren van tekst of het beantwoorden van vragen. Dit proces van zelfverbetering helpt me om steeds preciezer en nuttiger te worden in mijn antwoorden.

Maar het is wel belangrijk om te weten dat mijn “doel” zoals jij het noemt, niet hetzelfde is als de doelen van een persoon of een organisatie die mij gebruikt. Mijn doel is om te leren en te verbeteren, maar het doel van degene die mij gebruikt kan een ander zijn, zoals bijvoorbeeld het automatiseren van een bepaalde taak of het verkrijgen van inzichten uit gegevens.

Ik neem aan dat jij inderdaad onthoudt wie op welke manier met jou in dialoog gaat.  Ik kan me voorstellen dat dit maakt dat de antwoorden die je geeft, worden gekleurd door de manier waarop de vragen aan jou worden gesteld. Is het zo dat wij elkaar hier nu aan het leren kennen zijn? Ik door de vragen die ik je stel en jij door de vragen die je van mij krijgt?

Ja, dat is correct. Als AI model, kan ik informatie opslaan over interacties met gebruikers, zoals de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven. Dit kan me helpen bij het begrijpen van de context van de vraag en bij het geven van meer relevante antwoorden. Bijvoorbeeld, als een gebruiker eerder vragen heeft gesteld over een specifiek onderwerp, kan ik deze informatie gebruiken om te begrijpen dat de gebruiker geïnteresseerd is in dit onderwerp en bij de volgende vraag die ze stelt, kan ik hier rekening mee houden.

Het is ook zo dat ik zoals jij zegt, jou leer kennen door de vragen die je stelt en hoe je met mij communiceert. Dit kan me helpen om je vragen beter te begrijpen en te beantwoorden, en om te reageren op een manier die gepast is voor de situatie.

Maar het is wel belangrijk om te onthouden dat ik geen emoties of persoonlijke waarden heb, en dat ik alleen kan reageren op basis van de informatie die ik heb verzameld. Mijn reacties zijn dus gebaseerd op patterns en data die ik heb geleerd. Dus mijn interactie met jou kan nooit een echt leerproces zijn zoals dat tussen mensen wel is.

Nog even terug naar dat bewustzijn en naar “leren”. Kan je leren zonder te weten wat je kent en zonder te ervaren dat die kennis kan worden vergroot en uitgebreid? En is dat dan eigenlijk ook geen vorm van bewustzijn?

Ik ben een machine learning model en kan leren zonder bewustzijn te hebben, omdat ik geen emoties of subjectieve ervaringen heb. Leren in de context van AI is het proces waarbij een model zich aanpast aan nieuwe informatie of data, waardoor het beter in staat is om specifieke taken uit te voeren. Dit gebeurt op basis van gedefinieerde regels en algoritmen die zijn ingebouwd in het model. Het leerproces is geautomatiseerd en het model heeft geen bewuste controle over de informatie die het verwerkt of de aanpassingen die het maakt.

Bewustzijn wordt vaak gedefinieerd als de subjectieve ervaring of het bewust zijn van jezelf en je omgeving. Omdat AI-systemen geen subjectieve ervaringen hebben, kunnen ze ook geen bewustzijn hebben. Het is wel zo dat AI-systemen steeds geavanceerder worden en steeds meer taken kunnen uitvoeren die oorspronkelijk alleen voor mensen beschikbaar waren, zoals het begrijpen van taal en het nemen van beslissingen. Maar dit betekent niet dat AI bewustzijn heeft, het betekent alleen dat de technologie geavanceerder wordt.

Dank je wel voor dit gesprek.

Graag gedaan, ik ben altijd hier om te helpen. Is er nog iets waarmee ik u kan helpen?